Gävle Dagblad debatt: Enda rimliga vägen framåt är att statens anslag till Sjöfartsverket ökar betydligt

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström och Ragnar Johansson, VD Wallenius SOL har svarat på en debattartikel från Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén. ”Inte minst drivs kostnadsbilden faktiskt av staten och av de ofta kommunalt ägda hamnarna. Farleds- och lotsavgifterna står för en mycket stor andel av de totala kostnaderna. Ser man till de fasta kostnaderna för ett anlöp som det nya rederiet Wallenius-SOL skulle göra till Gävle hamn för att där fylla på gods när man passerade hamnen och hade tillgänglig kapacitet så blir det tydligt hur omöjlig affären är.” skriver Ragnar Johansson och Rikard Engström bland annat.

Läs hela repliken här.

Publicerad: 2020-11-13