Svensk Sjöfarts medlemmar i akut situation – förlängning av korttidspermittering krävs

Svensk Sjöfarts medlem Tallink Silja har varslat samtliga ca 500 ombordanställda som följd av coronapandemin som drabbat sjöfarten och besöksnäringen mycket hårt. Svensk Sjöfart har tidigare skickat ett brev till finansminister Magdalena Andersson med en begäran om man ska förlänga den maximala tiden som systemet med korttidspermittering kan användas. Enligt nuvarande regelverk kan systemet med korttidspermittering användas maximalt tre plus sex månader. Svensk Sjöfart föreslår att antalet månader utsträcks för särskilt hårt drabbade företag, något som även Svenskt Näringsliv anser är en nödvändig åtgärd.

– Våra tankar är med de som nu drabbats av coronapandemin på olika sätt och vi hoppas att regeringen tar ett beslut som gör det möjligt för rederierna att fortsätta verksamheten. Sjöfarten transporterar ca 90 procent av alla varor samt ca 30 miljoner passagerare ett vanligt år. Under coronapandemin har passagerarantalet minskat mellan 70-90 procent under de viktiga sommarmånaderna och en förlängning av den maximala tiden som korttidspermittering kan användas är därför mycket viktigt för att rederier som Tallink Silja ska kunna verka även efter att coronapandemin är över, säger Rikard Engström.

Läs Svensk Sjöfarts hemställan till finansminister Magdalena Andersson.

Läs Svenskt Näringsliv hemställan om förslag på krisåtgärder.

Se inslaget på TV4 Nyheterna här.

Publicerad: 2020-10-31