Förslag om korttidspermitteringar skickat till finansministern

Branschorganisationen Svensk Sjöfart har skickat en hemställan till finansminister Magdalena Andersson med en begäran om man ska förlänga den maximala tiden som systemet med korttidspermittering kan användas. Enligt nuvarande regelverk kan systemet med korttidspermittering användas maximalt tre plus sex månader. Svensk Sjöfart föreslår nu att antalet månader utsträcks för särskilt hårt drabbade företag.

– Pandemin har slagit olika hårt mot olika delar av näringslivet. Exempelvis har passagerarsjöfarten såväl som besöksnäringen drabbats mycket hårt på grund av de åtgärder som vidtagits för at minska smittspridningen, så som exempelvis stängda gränser, avrådan från resor och reglering om ett maximalt antal personer som får vistas i en och samma lokal. Beslut om förlängning av korttidspermittering för särskilt hårt drabbade företag är en sådan åtgärd som behöver ske skyndsamt för att undvika ytterligare varsel och uppsägningar, säger Anders Hermansson, vice VD på Svensk Sjöfart.

En förändring av korttidspermitteringen är viktigt inte bara för sjöfarten och samhällsviktiga transporter i sig, utan även för ekonomin.

– En skattning avseende helåret 2020 är att passagerartappet kommer att uppgå till ca 20 miljoner färre passagerare. Jämfört med ett normalår innebär detta stora intäktsfall för rederierna, men också för Sverige. Enligt en bedömning från Stockholms handelskammare genererar enbart kryssningstrafiken till och från Stockholm årligen ca 5 miljarder kronor i intäkter för besöksnäringen och handel i Stockholm. Färjorna utgör en mycket viktig länk såväl varuförsörjningen och industrin som för återstarten av bland annat besöksnäringen. Åtgärder för att säkerställa att denna infrastruktur finns kvar är således enormt viktig för återstarten av svensk ekonomi och för att snabbt skapa arbetstillfällen ombord men inte minst i land när pandemin väl är över, säger Anders Hermansson.

Läs hela förslaget här: Svensk Sjöfarts hemställande om korttidspermittering

Publicerad: 2020-10-21