Forskningsstrategi

Senast ändrad: 2017-08-30

Sveriges Redareförening (nuvarande Svensk Sjöfart) fastslog 2006 en långsiktig forskningspolicy i samband med att föreningen beslutade att bidra med 100 miljoner kronor till skapandet av kompetencentrat Lighthouse. Forskningspolicyn anger inom vilka områden föreningen anser att framtida resurser måste satsas för att säkra den svenska sjöfartsnäringens konkurrenskraft och utveckling, inom EU och globalt.

Forskningspolicyn konkretiseras i två-åriga forskningsstrategier. Forskningsstrategi 2015-2017 pekar ut de forskningsområden som redareföreningen i första hand bör stödja för att långsiktigt både stärka konkurrenskraften och realisera nollvisionen. Forskningsstrategin 2015-2017 fokuserar på följande fyra områden:

  • Fartygs energisystem
  • Intelligenta ombordsystem
  • Logistiksystem
  • Alternativa bränslen/energibärare för fartygs framdrift

 

Bilden nedan avser att beskriva den väg Svensk Sjöfart ser för att nå utsläppsmålen gällande koldioxid om vi lyckas skapa det samarbete och mobilisera de resurser som krävs i enlighet med Klimatfärdplan för Svensk Sjöfart.

C02 emission graf