En sjöfartssektor för alla - Vågrätt

Svensk Sjöfart arbetar med likabehandlings- och värderingsfrågor och är exempelvis aktiv i det branschövergripande arbetet Vågrätt som syftar till att förbättra arbetsmiljön och sjösäkerheten ombord.

Vågrätt är ett samarbete mellan organisationerna Svensk Sjöfart, Seko Sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Skärgårdsredarna, Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Linnéstudenterna, Sjöfartsverket och Almega.

Svensk Sjöfart skrev 2015 på en strategi- och handlingsplan för likabehandling inom sjöfarten som syftar till att samtliga aktörer ska arbeta för likvärdig behandling. I ett led i detta arbete skapades en databaserad utbildning i likabehandling via Svensk Sjöfarts dotterbolag Shipgaz. Kursen är gratis och på engelska.