Tillbaka

Årsarkiv: 2020

 • 18 februari 2020

  Vad är det senaste inom batterifrågan?

  Energimyndighetens forum för globala energifrågor arrangerade ett seminarium om batterifrågan och dess möjligheter; något som ses som en stor...

  Läs mer

  17 februari 2020

  Sverige bryter mot EU:s fartygsåtervinningsförordning

  Europeiska kommissionen har  uppmärksammat att Sverige brustit i att införliva EU:s fartygsåtervinningsförordning i svensk rätt. Bland annat saknas sanktioner...

  Läs mer

  17 februari 2020

  Svensk Sjöfart deltar på European Shipping Week

  I veckan äger European Shipping Week rum i Bryssel och bland annat diskuteras kompetensförsörjning, säkerhet och klimatfrågor. Från Svensk...

  Läs mer

  17 februari 2020

  Riksdagsledamot frågar om farledsavgifter och framtiden för Sjöfartsverket

  Riksdagsledamoten Anders Hansson (M) skriver till infrastrukturminister Tomas Eneroth och önskar svar på tre frågor; dels vilka konkreta initiativ...

  Läs mer

  12 februari 2020

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu!

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om Blå tillväxts debattartikel i GP, råd om Corona-viruset, ministersvar om tonnageskatt, Transportstyrelsens...

  Läs mer

  10 februari 2020

  Ministrar svarar på frågor om tonnageskatt och antalet svenskflaggade fartyg

  Riksdagsledamoten Hampus Hagman (KD) har ställt en fråga till finansminister Magdalena Andersson om när tonnageskattesystemet ska utvärderas och till...

  Läs mer

  7 februari 2020

  Klimat, godset och arbetsmiljö i fokus under Transportstyrelsens sjöfartsseminarium

  Under Transportstyrelsens sjöfartsseminarium presenterades det senaste inom sjöfarten på temat godset, rekrytering, arbetsmiljö, klimat och forskning. Godset och överflyttning...

  Läs mer

  6 februari 2020

  ECSA varnar för ökad osäkerhet i Guineabukten

  Den europeiska redarföreningen, ECSA, skriver i ett pressmeddelande att det råder ökad osäkerhet i Guineabukten. – EU måste snabbt...

  Läs mer

  5 februari 2020

  Svensk Sjöfart i Dagens industri om de höjda farleds- och lotsavgifterna

  Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuades i Dagens Industri med anledning av de senaste årens förändringar och höjningar i...

  Läs mer

  3 februari 2020

  Råd om sjöfart och Corona-virus publicerat

  Den internationella redarföreningen har publicerat råd kring sjöfart och Corona-viruset. Råden utgår från Världshälsoorganisationens (WHO) tidigare rekommendationer. – Vi...

  Läs mer