Vad är det senaste inom batterifrågan?

Energimyndighetens forum för globala energifrågor arrangerade ett seminarium om batterifrågan och dess möjligheter; något som ses som en stor möjlighet för att uppnå klimatmålen även för den nationella sjöfarten.

Från Svensk Sjöfart deltog bland annat Lisa Stockhaus, praktikant specialiserad på miljö- och klimatfrågor.

– Det var ett mycket spännande seminarium som presenterade olika hållbarhetsaspekter. Det är intressant att det inte finns en gemensam hållbarhetsstandard för elektrifiering, men också hur ovis framtiden fortfarande tyck vara trots att vi står inför en stor omställning där vikten av hållbara val är enorma. Trots att seminariet inte diskuterade sjöfarten specifikt är all utveckling, oavsett transportsektor, gynnsam för att nå de hållbarhetsmålen som finns inom sjöfartsnäringen. För att omställningen ska kunna ske i realiteten är det viktigt att det finns styrmedel som leder rätt och gynnar dem som går före, säger Lisa Stockhaus.

Emma Nehrenheim, Hållbarhetschef på Northvolt, presenterade företagets övergripande bild om deras batterier; bland annat det faktum att Northvolts målsättning är att senast år 2030 ska 50 procent av alla batterier består av återvunnet material.

– Nyckeln med Northvolt är hur vi på egen hand producerar aktiva material samt handlar direkt med gruvorna. Detta innebär att vi kan utelämna mellanhanden och istället direkt ställa de höga kraven på producenterna som företaget förespråkar. Det är viktigt att det finns en spårbarhet där alla aktörer kan följa processen för ett batteri så att hela systemet blir så hållbart som möjligt, säger Emma Nehreheim.

Flera talare pekade på vikten av att se helheten, bland annat Ola Hansen, senior rådgivare inom hållbarhet och klimat på Världsnaturfonden WWF.

– Klimatet och biologisk mångfald väger lika tungt och vi kan inte utesluta varken det ena eller det andra. Elbilar har möjligheten att bli klimatsmarata, medan bilar som drivs på fossila bränslen inte har det. Dock kräver elbilar stora mängder resurser och alla kan inte köra runt med onödigt stora bilar även om de går på el. Det viktigaste att arbeta med är effektivisering och då måste alla bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med IVL arbetar vi på WWF för att ta fram deras position om vad en hållbar trafiksektor bör innebära, säger Ola Hansen.

Maria Sunér Fleming, VD Svemin (branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige) beskrev under seminariet hur det idag finns ett ökat behov samt ökad efterfrågan för mineralen och liknande material samt hur denna tillförsel måste ske hållbart.

– Det är viktigt att vi arbetar med spårbarhet och återvinning inom hela värdekedjan för att nå miljömålen. Sverige är en stor spelare i den europeiska gruvnäringen och vi har möjligheten att nyttja våra resurser på ett hållbart sätt för att vara i framkanten av utvecklingen. Vi behöver tanka in mineralpolitiken i den ansvarsfulla miljöpolitiken, säger Maria Sunér Fleming.

Text: Lisa Stockhaus

Publicerad: 2020-02-18