Svensk Sjöfart deltar på European Shipping Week

I veckan äger European Shipping Week rum i Bryssel och bland annat diskuteras kompetensförsörjning, säkerhet och klimatfrågor. Från Svensk Sjöfart deltar bland annat Jonas Gunnarsson i seminariet “Waves of Change: Future Proofing – Skills and Safety” och “Facilitating seafarer travel and onshore leave”, tisdag kl.14.00-15.30.

– Det ena seminariet jag deltar i handlar om framtidens kompetens och där kommer vi bland annat att presentera vår position om smarta fartyg. I positionen påpekar vi bland annat att vi inte ser att det inom en överskådlig framtid kommer att vara obemannade fartyg utan det kommer krävas sjöfolk fortfarande, dock kanske med lite annan utbildning, säger Jonas Gunnarsson som arbetar med miljö- och säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

– Det andra seminariet fokuserar på problematiken som finns för ombordanställda gällande visum.  De ombordanställdas visum för Schengen är kortare än deras kontrakt. Jag kommer under seminariet att lyfta problemet som detta skapar med att få av och på besättningar smidigt. Det är viktigt att man närmare sig så som det ser ut i USA med femårsvisum som också är förenklade. Man hade det även inom Schengen innan men det har blivit svårare, säger Jonas Gunnarsson.

Publicerad: 2020-02-17