ECSA varnar för ökad osäkerhet i Guineabukten

Den europeiska redarföreningen, ECSA, skriver i ett pressmeddelande att det råder ökad osäkerhet i Guineabukten.

– EU måste snabbt vidta akuta åtgärder. Den nya EU-kommissionen vill bli en geopolitisk kommission, och detta är ett ämne som den geopolitiska kommissionen kan leverera, säger Martin Dorsman, ECSA: s generalsekreterare.

År 2019 skedde 162 incidenter gällande pirater och väpnat rån mot fartyg över hela världen. Dessa inkluderade fyra kapade fartyg, 17 försök till attacker, 130 fartyg som bordades och 11 fartyg som blivit beskjutna. Om man räknar att varje fartyg i genomsnitt har 20 ombordanställda, innebär det att över 3000 ombordanställda blivit utsatta av pirater och väpnat rån.

Specifikt i Guineabukten utgör den dramatiska ökningen i antalet kidnappningar av besättningspersonal en global nödsituation för sjöfartsindustrin. Regionen stod för 90% av de rapporterade kidnappningarna och totalt kidnappades 121 ombordanställda under 2019. Överfallen och kidnappningarna inträffade främst i Nigeria, men också i Togo, Benin och Kamerun.

Läs hela pressmeddelandet här.

Publicerad: 2020-02-06