Svensk Sjöfart i Dagens industri om de höjda farleds- och lotsavgifterna

Svensk Sjöfarts VD Rikard Engström intervjuades i Dagens Industri med anledning av de senaste årens förändringar och höjningar i farleds- och lotsavgiftssystemet.

”Avgiftshöjningen blir direkt kontraproduktiv mot de transportpolitiska målen, det leder till att transporterna kostar mer och då minskar efterfrågan, så enkelt är det”, säger Svensk Sjöfarts vd Rikard Engström till Dagens industri.

I artikeln är även Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket, intervjuad och menar bland annat att höjda anslag krävs för verket.

Läs hela artikeln här.

Publicerad: 2020-02-05