Fokusområden

Sjöfarten står inför många utmaningar. Hållbarhetsfrågor liksom sjösäkerhet och inte minst forsknings och innovationsfrågor är i fokus för att skapa en konkurrenskraftig framtida sjöfartsindustri i Sverige. Varje jobb till sjöss genererar fyra till fem jobb iland och bidrar till hela det maritima klustret.

Sjöfarten i övriga Europa växer, där har Sverige på senare år hamnat på efterkälken. Föreningens fokusområden syftar till att skapa en plattform av möjligheter för svenska rederier. Viljan, kapaciteten och potentialen är väl dokumenterad.

Våra viktigaste fokusområden är:

Tillväxt och konkurrenskraft- Svensk sjöfart är en viktig motor för den svenska industrin i stort. Redan i dag går mer än 90 procent av Sveriges handel via sjöfarten.

Miljö- Havet har unika möjligheter vars miljö måste värnas och sjöfarten är ett erkänt effektivt och miljövänligt transportsätt.

Sjösäkerhet- Ett stort begrepp som rör allt från världsomspännande transportsystem till den enskilde sjömannens säkerhet.

Forskning och innovation- Forskning är en förutsättningen för att Sverige ska kunna nå målen inom säkerhet-, klimat- och miljö för sjöfarten.