Svensk Sjöfarts remissyttranden

15 februari 2017

Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg

Fi2016/04719/S2

Visa
1 12 13 14