Föreningen Svensk Sjöfart har firat 110 år med historisk tillbakablick och stort framtidsfokus

Svensk Sjöfart firade 110 år

Jubileet ägde rum den 17 november 2016 i Göteborg  under värdskap av föreningens vd Pia Berglund och ordförande Ragnar Johansson. Inbjudna talare var också Robin Teigland, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Satu Andersson, vd Birka Cruises.

Trots rapporter om överkapacitet för den globala sjöfarten kunde Ragnar Johansson framhålla att det svenskägda tonnaget befinner sig i ett segment som går bra.

– Vår önskan är att det ska skapas konkurrenskraftiga villkor för de svenska rederierna att även segla under svensk flagg, sade Ragnar Johansson. Det är viktigt för att företagen som ingår i det svenska sjöfartsklustret ska överleva på sikt. Våra politiker har tillgodosett flera viktiga frågor för branschen, men vi har inte kommit hela vägen fram.

 

Svenska rederier kontrollerar i dag mer tonnage än på många år, cirka 275 fartyg på mer än fem miljoner brutto, men under annan flagg än den svenska. Föreningens medlemmar har närmare 50 fartyg i beställning på varv världen över till ett ordervärde av 25 miljarder kronor. Cirka 30 procent av dessa fartyg kommer att kunna köra på alternativa bränslen.

Robin Teigland gjorde en framtidsspaning och lyfte fram de oerhört snabba förändringar som pågår med bland annat mobiltelefonens inträde i våra liv som exempel.

– Vad betyder digitaliseringen för vår utveckling? Hur ska vi navigera i nästa industriella revolution? Hur kan vi stimulera och optimera värdekedjor utifrån kundens önskemål? Hur kan vi skapa stordriftsfördelar av framtida efterfrågan? Nya plattformar formade av kundernas önskemål växer ständigt fram och ifrågasätter nuvarande strukturer. Det måste vi kunna hantera än snabbare i framtiden.

Satu Andersson betonade betydelsen av ett hållbart ledarskap för att utveckla kryssningstrafiken.

– Vi måste bli än mer lyhörda och involvera våra medarbetare på alla nivåer. Det räcker inte att prata om energibesparing, teknik och bränsle i hållbarhetsdebatten. Dessa är hygienfaktorer som varken skapar fler nya kunder eller attraherar morgondagens medarbetare. Hållbarhet är för företag en fråga om affärsutveckling och riskbedömning som innefattar alla områden i verksamheten.

En bildserie med fartyg från Svensk Sjöfarts 110-åriga historia visades under jubiléet och finns tillgänglig här (pdf 14 Mb): svensk_sjofart_jubileumsbildspel-2-pptx