Tillbaka

Årsarkiv: 2020

 • 15 juni 2020

  Regeringen föreslår regellättnader för sjöfarten

  I ett pressmeddelande skriver regeringen att man föreslår att tillsyn av fartyg och service av fartygsutrustning som annars ska...

  Läs mer

  15 juni 2020

  Svensk Sjöfart deltog under regeringens pressträff om säkra resor i sommar

  Infrastrukturminister Tomas Eneroth höll en pressträff tillsammans med Folkhälsomyndighetens chefsjurist Bitte Bråstad, Svensk kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius, SJ:s vd...

  Läs mer

  12 juni 2020

  Sjöfarten antar gemensam branschstandard för säkert resande

  Den 13 juni upphävs regeringens restriktioner för inrikes resande och det blir därmed möjligt att återigen resa inom landet....

  Läs mer

  9 juni 2020

  EU:s ministerråd framhåller vikten av sjöfart och fungerande besättningsbyten

  Den 5 juni antog EU:s ministerråd slutsatser om vattenburna transporter i rapporten ” ”EU Waterborne Transport Sector – Future...

  Läs mer

  8 juni 2020

  Sjöfartsverket senarelägger avgiftshöjningar

  Sjöfartsverket meddelar i ett pressmeddelande att man avser senarelägga avgiftshöjningar i minst fyra månader på grund av covid-19. –...

  Läs mer

  8 juni 2020

  Utsläppsrättshandelssystem på agendan när riksdagsledamöter debatterar miljö och klimat

  Imorgon debatteras Miljö- och jordbruksutskottet betänkandet ”En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan”. Utskottet föreslår bland annat att...

  Läs mer

  8 juni 2020

  Trafikutskottet ger förslag om trafiksäkerhet

  I Trafikutskottets betänkande gällande trafiksäkerhet lyfts sjöfarten, bland annat att gällande regeringen etappmål om nollvisionen gällande antalet omkomna i...

  Läs mer

  3 juni 2020

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu!

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om nytt förslag på tillfälligt sjöfartsstöd, debattartikel, nytt forskningsprojekt, sjöfart och klimat, möjlighet...

  Läs mer

  2 juni 2020

  Svensk Sjöfart välkomnar regeringens förslag att ändra reglerna för sjöfartsstöd

  Regeringen föreslår att genomföra en förändring i sjöfartsstödsförordningen, något som Svensk Sjöfart välkomnar. Remissen om sjöfartsstödet gäller retroaktivt från...

  Läs mer

  2 juni 2020

  Myndighetsgemensam slutrapport om fossilfria transporter

  Sedan 2016 har Energimyndigheten haft ett regeringsuppdrag om att samordna omställningen till fossilfri transportsektor, med stöd av Transportstyrelsen, Trafikverket,...

  Läs mer