Regeringen föreslår regellättnader för sjöfarten

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man föreslår att tillsyn av fartyg och service av fartygsutrustning som annars ska ske senast den 1 september 2020, ska få anstå i 6 månader. Det betyder att rederier kan fortsätta att använda fartyg och utrustning som annars skulle ha behövt genomgå tillsyn.

– Nu fortsätter vi förenkla för sjöfarten. Med ytterligare regellättnader blir det lättare för sjöfarten att klara de utmaningar som pandemin innebär. Sverige behöver en stark sjöfart, för både personresor och export, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i pressmeddelandet.

Regeringen föreslår också att rederierna vid synnerliga skäl ska få göra enskilda undantag från kraven på viss behörighet eller specialbehörighet för befälhavare och teknisk chef i samtliga fartområden.

Läs mer.

Publicerad: 2020-06-15