EU:s ministerråd framhåller vikten av sjöfart och fungerande besättningsbyten

Den 5 juni antog EU:s ministerråd slutsatser om vattenburna transporter i rapporten ” ”EU Waterborne Transport Sector – Future outlook: Towards a carbon-neutral, zero accidents, automated and competitive EU Waterborne Transport Sector”. Ministerrådet framhåller bland annat vikten av de ombordanställdas arbete och vikten av att leveranskedjor fungerar. Rådet uppmanar även samtliga länder inom EU att betrakta yrken inom sjöfart som samhällsviktiga och säkerställa att besättningsbyten kan äga rum; något som är avgörande för ombordpersonalens hälsa och säkerhet.

Den europeiska redarföreningen ECSA skriver i ett pressmeddelande att de är positiva till ministerrådets slutsatser.

– Visionen som redovisas återspeglar helt ambitionerna i vår sektor och anger riktningen vi har gått snabbt emot, säger Martin Dorsman, generalsekreterare för ECSA.

ECSA menar dock att framstegen som gjorts inom sjöfartsindustrin påverkats starkt av covid-19.

– Vi uppskattar att ministrarna erkänner den avgörande rollen för europeisk sjöfart under denna kris när det gällande att hålla handeln och flödet av grundläggande tjänster och leveranser så smidigt som möjligt, säger Martin Dorsman.

Läs hela rapporten här.

Publicerad: 2020-06-09