Vad väntar runt hörnet?

ragnar-vad-vantar-2

Ragnar Johansson, ordförande för Svensk Sjöfart och vd för Svenska Orient Linien

gav sin syn om vad som väntar runt hörnet, då Svensk Sjöfart firade 110-årsjubileum den 17 november 2016 i Göteborg.

Hur står det till med rederibranschen? Rapporter om överetablering och bistra tider duggar tätt…

– Det är många rederier världen över som har det tufft idag, främst gäller det de rederier som är inom offshore, storbulk och containertrafik. Ett exempel är det stora det Koreanska containerrederiet Hanjin som nyligen sattes i konkurs. Hanjin var det sjunde största containerrederiet i världen med transocean trafik på alla kontinenter.

De flesta svenska rederier har dock i stort sett klarat sig bra då många är inriktade på regional Europasjöfart med transporter inom kusttank, RoRo-fartyg och Ropax-fartyg. Det som fraktas är bland annat olja, skogsprodukter och konsumtionsvaror. Efter finanskrisen 2008 har Europamarknaden vuxit, det ser bra ut nu, men inget varar för evigt. Storbritannien är en stor spelare vilket innebär att Brexit är ett hot vi ännu inte vet konsekvenserna av.

 

I den politiska världen pratas det alltmer om den svenska sjöfartens potential som det miljösmarta transportalternativet. Anser du att svensk sjöfarts framtid är nu?

– Det tveklöst så att Svenska rederier ligger i den absoluta framkanten vad gäller utvecklingen av alternativa fartygsbränslen samt miljösmarta transporter. En serie med sex produktankfartyg som nyligen beställts av tre svenska rederier, kommer sannolikt att bli de renaste och mest energieffektiva fartygen i sitt segment i världen.

Svensk sjöfart har en historia av innovation, till exempel RoRo-konceptet och bilfärjan. De investeringar i forskning och utveckling vi nu ser, kommer definitivt att vara avgörande för vår konkurrenskraft i framtiden.