Framtidens tankfartyg är här!

Lars Höglund, från det familjeägda rederiet Furetank med säte i Donsö, utanför Göteborg, bjöd nyligen in till visning av tankfartyget Fure West under sitt besök i Bergs Oljehamn i Nacka.

Fartyget Fure West, som sedan september 2016 konverterats till att använda LNG som bränsle, är det första av företagets sju fartyg som konverterats till LNG drift. Rederierna Furetank, Thun Tankers och Älvtank har tillsammans beställt sex nya fartyg med LNG drift för leverans under 2018-19, vilket är en investering på närmare två miljarder kronor.

Fartygen byggs av Avic Dingheng i Kina. Utvecklingen är delvis efterfrågestyrd, då nya fartyg är en nödvändighet för att uppfylla oljebolagens säkerhetskrav som innebär att fartygen får vara max 20 år gamla.

Lars Höglund informerar om att de nya fartygen kommer att ha många nya innovationer som är energieffektiva och därmed minskar påverkan på miljön. Investeringarna bidrar inte bara till miljöförbättringar utan också till hållbara konkurrensfördelar för den svenska sjöfarten, nu och i framtiden. Furetank verkar på en global marknad med fokus på Europa.

Läs mer om rederiet Furetank och fartyget Fure West: https://www.furetank.se

Fure_West_IMG_6966

 

Fure_IMG_6968

Jonatan Höglund, förste fartygsingenjör, mitten, med kollegor guidade besökare ombord på Fure West

Från vänster: Bengt Euren, f d Wallenius, Mikael Huss, Sjöbefälsföreningen, Joachim Malm, maskinchef, Dennis Johansson, Trafikmagasinet, Ylva Sjönell, frilansjournalist, Stefan Magnusson, befraktningschef och Tim Ruttledge, befälhavare.