Vad väntar runt hörnet?

claes-b_puff

Vad väntar runt hörnet? Claes Berglund, Stena AB

Frågan om Brexit

En grekisk redare lär ha sagt att förändring alltid är bra, då uppstår nya möjligheter… Ser Du det på samma sätt i frågan om Brexit?

Förändringar är något naturligt som vi hela tiden förhåller oss till för att hitta  möjligheter eller identifiera hot. Frågan om Brexit är ett steg bakåt i utvecklingen, vilket inte känns speciellt bra. Även om det kan finnas någon positiv konsekvens av  Brexit så överväger de negativa.

Vad händer med Storbritanniens röst i EU? Direkttillgången till EU lär ju försvinna… Sjörättstvister, finansiering, försäkringsfrågor, investeringar, handelsströmmar genom Storbritannien – omlastningsland, tullar osv. Vad väntar sig Stena? Dramatiska förändringar eller succesiva steg under ett antal år framöver?

– De bärande principerna om fri rörlighet kommer med all sannolikhet att påverkas negativt vilket dels får en direkt konsekvens för all handel med UK men också en långsiktigt sämre ekonomisk tillväxt. För våra färjor kan det uppstå fysiska eller administrativa barriärer som inte finns idag, det kommer att drabba våra kunder och i förlängningen samhället i stort. Det är svårt att säga hur snabbt detta går men vi hoppas såklart att det sker succesivt under ordnade former för att störa så lite som möjligt.

Vad säger den brittiska branschorganisationen för sjöfarten i denna fråga, vilka hot och möjligheter ser de?

– Vi befinner oss i ett läge där Brexit kan komma att bli verklighet och då måste man från sjöfartsklustret, som är ganska stort och tongivande i Storbritannien, förbereda sig och lyfta fram specifika frågor som kan bli viktiga i en förhandling med EU. Därför arbetar man just nu med att ta fram en Manifest som beskriver både hot och möjligheter med Brexit.

Kommer den politiska kartan att ritas om? Vilka andra länder kan väntas vilja ta Storbritanniens plats som viktig sjöfartsnation? Polen, Spanien, Italien?

– Europa med alla sina länder är en viktig del av den globala sjöfarten och jag tror inte att detta kommer att förändras på grund av en eventuell Brexit.

Hur kommer tillträdet till marknaden att påverkas? Vilka rederier kommer att få problem med ett Brexit? Hur går det för kryssningsrederier som är personalintensiva t ex?

–  Det är för tidigt att säga men färjerederierna har signalerat oro för gränsproblematiken.  Rimligtvis begränsas den fria rörligheten av människor, men jag kan inte säga hur det påverkar besättningar.

Hur aktiva är Stena i Brexitfrågan? Hur mycket jobb med omställningen väntar du dig för Stenas del?

– Vi försöker att inhämta information löpande och svara på frågor från myndigheter. Att bidra till olika spekulationer hjälper inte så därför koncentrerar vi oss på att lyssna just nu. Vi har en liten grupp med en person per större bolag ungefär som har kontakt varje månad.

Vad är önskescenariot?

– Det är såklart att Britterna bestämmer sig för att stanna kvar och utveckla EU ihop med resten av oss.

Läs mer om Brexit och sjöfarten