Transportforum 2017 – VTI

VTIs tf GD Tomas Svensson och infrastrukturminister Anna Johansson inledde årets Transportforum som ägde rum i Linköping den 10-11 januari. Digitaliseringens möjligheter och utmaningar var på agendan.

Ministerns tal fokuserade, som många gånger tidigare, på hållbarhet och även om fokus inte var sjöfart så nämndes sjöfartens betydelse för en blomstrande exportnäring. Ministern lyfte också rapporten om inlands- och kustsjöfart vars utredning presenterades av Björn Garberg, Sjöfartsverket. Björn sade att inlandssjöfarten har måttlig potential eftersom det ofta är korta avstånd och ganska små volymer. Men varje överflyttning ger omedelbar effekt på trängsel på land! Den stora potentialen finns i närsjöfart men det kommer kräva att förutsättningarna förbättras.

Svensk Sjöfart var medarrangör till ett välbesökt seminarium med fokus samverkan och framtida transportsystem. Karin Svensson Smith (MP), Tågoperatörerna, Sveriges Åkeriföretag och Svensk Sjöfart med Pia Berglund och Rikard Engström medverkade.

Dag 2 medverkade Svensk Sjöfart i ”Sjöfartens roll för framtidens hållbara godstransporter”. Henrik Källsson lyfte fram Thuns syn på hållbara transporter och hur man som rederi kan vara en av nycklarna till att nå det mer hållbara transportsystemet. Henrik lyckades mycket väl med att ge röst åt näringslivet på en konferens där de offentliganställda är i mycket klar majoritet.