CO2 datainsamling

Läs mer:

EU:s system, MRV, Monitoring, Reporting & Verification är redan lagstadgat och även här ligger fokus just nu på att ta fram riktlinjer och guider för datainsamlingen, verifieringen samt rapporteringen, vilken ska påbörjas 1 januari 2018.

Vår, liksom övriga industrins förhoppning, är att EU harmoniserar sitt system med IMO:s. Detta för att undvika dubbelrapportering. De delar där systemen skiljer sig åt är att

MRV inkluderar transportarbetet i form av aktuell last och DCS på DWT.

MRV kräver verifiering av tredje part och DCS på flaggstatsinspektion/hamnstatskontroll.

MRV kommer göra insamlad data fullt öppen och DCS ger access endast till fartygets flaggstat/IMO.

Syftet med datainsamlingen är främst att ta fram faktiska data över sjöfartens koldioxidutsläpp. Dock finns det farhågor att MRV är även ämnat för att ligga till grund för en EU ETS för sjöfart.