Tonnageskatt är lika med svensk flagg?

Läs mer

I november besökte trafikutskottets Suzanne Svensson (S) Donsö för att få mer kött på benen om varför tonnageskattesystemet inte passar alla och vad som konkret krävs för att man skulle välja att flagga svenskt.

Läs om Den svenska tonnageskatten på Svensk Sjöfarts hemsida Föreningen har anlitat expertorganisationen PWC för att hantera specifika frågor om tonnageskatten från medlemmar. Mer information med aktuella frågor och svar är på gång till hemsidan .