Vad väntar runt hörnet?

satu-a-hemsida-bildspel-utan-skuggajpg-2

Satu Andersson, vd Birka Cruises: Vad väntar runt hörnet för kryssningstrafiken?

–  Vi behöver se över våra affärsmodeller så att de utvecklas i takt med digitaliseringen. Om vi pratar om mobilen så täcker den idag in våra behov för inspiration, information och shopping samtidigt som den sakta men säkert ändrar på våra beteenden och påverkar våra känslor. Med hjälp av mobilen avgör vi vad som är ett bra varumärke och vad som är att ses som bra service. Det jag inte kan göra i mobilen finns inte och den som inte svarar på mina frågor omedelbart är inte värd min tid. Mobilen leder också till att vi behöver se på fysiska kommersiella ytor på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. De kommersiella ytorna har spridit sig och vi behöver tänka på var nästa kommersiella arena finns.

Hållbarhet är ett återkommande begrepp för sjöfarten idag– hur påverkar det ditt arbete?

– Hållbarhetsdebatten handlar mycket om energibesparing, teknik och bränsle. Dessa är hygienfaktorer som varken skapar fler nya kunder eller attraherar morgondagens medarbetare. Vi behöver bredda hållbarhetsfrågan att omfamna hela vår verksamhet. Hållbarhet är för företag en fråga om affärsutveckling och riskbedömning som innefattar alla områden i verksamheten. Mitt förslag är att börja med maten och HR frågorna som direkt tangerar varandra. Dessa i sin tur leder till att vi säkerställer en mer hållbar användning av råvaror samtidigt som vi värnar om personalens välmående och lyssnar till kommande kundkrav och den nyfikenhet som finns kring hälsa och hållbar matproduktion. När vi tar kunden och vår personal på samma allvar som fartygen och plåten, då har vi kommit långt.

Kryssningsfartyg har många medarbetare som kräver sitt ledarskap. Hur ser utvecklingen ut?

– Medarbetarfilosofin är en del av hållbarhetsarbetet. Våra varumärken och kommunikationsavdelningar behöver flytta in på våra HR avdelningar. För att attrahera medarbetare behöver vi erbjuda en arena där människan kan utvecklas både inom företaget och ut från företaget. En arena där det råder en sund personalomsättning som leder till mer hållbara människor, mångfald och innovation. Dagens och morgondagens medarbetare kliver inte in i en roll för en livstid utan ser företaget som ett event. En eventarena där de enskilda värderingarna stämmer överens med företagets värderingar och där medarbetaren ges utrymme att skapa skillnad. Varje företag bör ställa sig frågan om vilken livsstil de önskar och hur de ska klara av att attrahera morgondagens medarbetare och säkerställa kompetensen.

 

Birka Cruises erbjuder skärgårdsinspirerade kryssningsupplevelser sedan 1971. Kryssningar sker alla dagar i veckan från och till Stockholm via Mariehamn med kryssningsfartyget M/S Birka. Utgångspunkten är Stadsgårdsterminalen, mitt i Stockholm.

Sommartid görs dessutom två-, tre- och fyradygns kryssningar till utvalda destinationer runt Östersjön, exempelvis Köpenhamn, Gotland, Bornholm och Warnemünde på Tysklands Riviera.

Företaget är miljöcertifierat enligt ISO14001. M/S Birka är ett av världens mest miljöanpassade kryssningsfartyg. Det har ett slutet avloppssystem och allt avloppsvatten pumpas iland till reningsverk – inget släpps ut i Östersjön.

Birka Cruises ingår i Eckerökoncernen med 1 350 anställda och en årsomsättning på 240 miljoner euro. www.rederiabeckero.ax

(dec 2016)