Tillbaka

Årsarkiv: 2022

 • 22 juli 2022

  Svensk Sjöfart i Sveriges Radio om brist på sjömän

  Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson intervjuades av Sveriges Radio angående bristen på sjömän i världen, som har blivit allt...

  Läs mer

  13 juli 2022

  Läs Svensk Sjöfarts senaste nyhetsbrev!

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om Svensk Sjöfarts synpunkter på Sjöfartsverkets förslag till höjda farledsavgifter. Dessutom kan du...

  Läs mer

  6 juli 2022

  Hur säkerställer vi sjöfartens kompetensbehov i fred, kris och krig?

  Världen har under flera år befunnit sig i en omfattande kris på grund av coronapandemin. Under året har Sverige...

  Läs mer

  6 juli 2022

  Hur flyter sjöfarten fram? Framtidens bränslen och framdrivningsmedel

  Den svenska sjöfartssektorn har en vision om noll skadliga utsläpp till luft och vatten senast år 2050 på global...

  Läs mer

  5 juli 2022

  Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?

  Blå Tillväxt seminarium under Almedalsveckan gav förhandsinformation från en rapport om tonnageskatten och diskussioner om hur fler Sverige kan...

  Läs mer

  4 juli 2022

  Klarar vi en till kris? – Lärdomar från coronapandemin och Ukrainakriget

  Under Svensk Sjöfarts seminarium i Almedalen diskuterades lärdomar från både coronapandemin och Ukrainakriget. Under coronapandemin har sjöfarten och framförallt...

  Läs mer

  30 juni 2022

  Svensk Sjöfart kritiska till höjningar av farledsavgifterna

  Farledsavgifterna är en mycket viktig fråga för handelssjöfarten och svensk industri. Avgifterna påverkar såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag...

  Läs mer

  17 juni 2022

  Svensk Sjöfarts nyhetsbrev ute nu!

  I månadens nyhetsbrev kan du läsa om regeringens rekordstora satsning på sjöfarten som bland annat innefattar medel för investering...

  Läs mer

  17 juni 2022

  Finansiering av den gröna omställningen, hur ska det gå till?

  Vid årets Commercial & Financing Meet, en del av Donsö Shipping Meet, modererade Svensk Sjöfarts VD, Anders Hermansson, ett...

  Läs mer

  16 juni 2022

  Träffa Svensk Sjöfart i Almedalen!

  Vad kan näringslivet, politiken och myndigheter lära av den kris som coronapandemin inneburit och hur kan vi i nuvarande...

  Läs mer