Finansiering av den gröna omställningen, hur ska det gå till?

Vid årets Commercial & Financing Meet, en del av Donsö Shipping Meet, modererade Svensk Sjöfarts VD, Anders Hermansson, ett panelsamtal om finansiering av den gröna omställningen. I panelsamtalet deltog Michael Frisch, COO Danish Ship Finance, Magnus Montan, VD, Svensk Exportkredit, Tommy Johnsen, VD, NOx-fondet och Arne Juell-Skielse, VD, Svenska Skeppshypotek. Under samtalet diskuterades det hur en grön omställning av morgondagens sjöfart ska finansieras samt hur medel för gröna investeringar ska göras tillgängliga för sjöfarten. Vidare diskuterades instrument som EU:s taxonomi samt vikten av stöttning från regeringar för att möjliggöra omställningen.

Som svar på frågan om vad som skulle kunna kickstarta gröna investeringar i sjöfarten lyftes flera förslag om förändringar gällande skatter.

– En skatt där pengarna matas in i ett investeringsflöde som kan hjälpa sjöfarten att stå inför övergången, åtminstone till en början, det behöver följas upp med IMO-tak på utsläppen, säger Tommy Johnsen.

– Till att börja med måste vi jämna ut priserna på biobränslen och de vanliga bränslena. Om vi lyckas med det kan vi ta de steg som vi behöver ta för att påbörja övergången, det är inte en enstegsfas det kommer att ta tid. Den här generationen av fartyg som kommer ut nu måste de bli mer effektiva i framtiden, men för att påbörja övergången och komma någonstans måste priserna och skatterna jämnas ut, säger Arne Juell-Skielse.

– Som ett exportkreditinstitut måste vi följa OECD:s regler, därför måste dessa reformeras när det kommer till hållbar finansiering, vi måste tillåtas att ge högre handpenning och vi behöver flexibilitet när det kommer till amortering. EU:s taxonomi behöver utvecklas snabbare eftersom det finns många saker som faller utanför definitionen av den och ett mycket viktigt område som vi har pratat om är den gröna övergången och den måste på något sätt täckas in i EU:s taxonomi., säger Magnus Montan.

– Den gröna premien för de nya bränsletyperna måste komma på plats, och det enklaste sättet är en global täckt skatt. Jag tror att vi inte har tid eller lyx att vänta på att tillsynsmyndigheterna ska få det här på plats, vi måste börja på något sätt och jag tror att alla behöver bidra, säger Michael Frisch.

Publicerad: 2022-06-17