Svensk Sjöfart i Sveriges Radio om brist på sjömän

Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson intervjuades av Sveriges Radio angående bristen på sjömän i världen, som har blivit allt mer påtaglig sedan kriget i Ukraina bröt ut.

– Redan när vi gick in i det här hade vi en utmanande situation och det fanns globalt en brist på sjömän, så när vi förlorar både ryska och ukrainska sjömän påverkas vi mycket och det blir svårt att rekrytera, säger Anders Hermansson.

Sjömän från Ryssland och Ukraina utgör ca 15% av andelen sjömännen globalt.

– De är betydligt fler här uppe i norra Europa, så där är andelen faktiskt högre, säger Anders Hermansson.

Sverige är i ett stort behov av en fungerande sjötransport.

– Sjömän är en väldigt viktigt resurs, både för att Sveriges export ska fungera samt importen av viktiga varor, säger Anders Hermansson.

Lyssna på hela inslaget här. 

Publicerad: 2022-07-22