Sjöfartens framtid inom EU

Vad väntar runt hörnet?

Patrick Verhoeven, generalsekreterare vid europeiska sjöfartsorganisationen ECSA, företräder till vardag de europeiska redarna vid EU:s institutioner. Patrick kommer att tala vid föreningens årsmöte den 27 april under temat ” State of Play in EU 2017 – The Year of Shipping”.

Vilka är ECSA:s viktigaste frågor just nu?

– De viktigaste frågorna på vår agenda just nu omfattar revideringen av EU:s sjöfartspolitik och klimatförändringar. Båda är mycket politiska ämnen och inbördes lika viktiga.

– Vi vill att EU ska förbereda en ambitiös, internationellt orienterad sjöfartsstrategi för nästa årtionde. Den nuvarande strategin, som antogs 2009, kommer att löpa ut 2018. En internationellt inriktad strategi innebär att miljöregleringen, som koldioxidutsläpp, bör lösas av International Maritime Organization, IMO, på global nivå. Europa kan spela en mycket positiv roll i detta avseende genom att engagera sig med sina globala partner.

Hur klarar sjöfarten sig inom EU nu när EU tycks ifrågasättas av allt fler?

– Vi har nyligen beställt en studie från Deloitte, som jämför den politiska ramen för sjöfarten i EU med den för fem internationella fraktcentraler. Studien visar tydligt att EU:s nuvarande sjöfartspolitik ger en konkurrenskraftig grund, men vi kan göra mer.

– Ett område där vi helt klart behöver ”mer Europa” är extern handel (global trade). Europa bör fortsätta att vara den ledande förespråkaren för frihandel, vilket är avgörande för sjöfartssektorn. Ett annat område där vi behöver Europa för att vara aktiv är att fullborda den inre marknaden för sjöfart genom att skapa ett verkligt ”EU single window” för alla rapporteringsformaliteter när det gäller närsjöfart.

Vad har du Patrick för relation till just Sverige och sjöfarten där?

– Först och främst har jag ett utmärkt förhållande till kollegorna vid Svensk Sjöfart. Och jag har en ”soft spot” för Stockholm, som inte bara är Sveriges huvudstad, utan också en magnifik europeisk hamnstad med ett rikt maritimt arv.

Vad väntar_Patrick V

The European Community Shipowners’ Association (ECSA) was founded in 1965 and represents the interests of the national shipowners’ associations of the EU and Norway. ECSA works to ensure that shipping industry can best serve European and international trade and commerce in a competitive and free business environment, to the benefit of both shippers and consumers. European shipowners control 40% of the global commercial fleet.