NORDKOMPASS - Nordisk Kommitté för Passagerarfartyg

Den nordiska kommittén för passagerarfartyg, NORDKOMPASS, bildades 1991 som ett samarbete mellan rederiföreningar och passagerarfartygsrederier i de nordiska länderna.

NORDKOMPASS målsättning är att genom starkt samarbete och öppen dialog inom den nordiska passagerarfartygs-sektorn verka för långsiktigt och kontinuerligt sjösäkerhetsarbete.

Då det nordiska ropax-tonnaget i många avseenden är ledande operatörer som driver utvecklingen inom detta fartygssegment bjuder NORDKOMPASS kontinuerligt in de nationellt ansvariga sjösäkerhetsdirektörerna från myndigheterna i Norge, Danmark, Finland och Sverige att delta i möten för att stämma av aktuella frågor.

Ordförandeskapet i NORDKOMPASS cirkulerar mellan Norge, Danmark, Finland och Sverige. Utöver möten anordnar NORDKOMPASS även seminarium inom aktuella passagerarfartygsfrågor.

Med anledning av att NORDKOMPASS fyllde 25 år 2016 beslutade man att sammanställa en jubileumspublikation. Hans Henrik Petersen, som arbetat för Danmarks Rederiforening och har varit med i NORDKOMPASS från början, kontaktades och tackade ja till att utföra uppdraget.

Länk till jubileumspublikationen NORDKOMPASS – The first 25 years 1991-2016  (pdf low)

Länk till jubileumspublikationen NORDKOMPASS – The first 25 years 1991-2016  (pdf high 11 MB)

 

nordkompass-forsta-sida