Stabilitetsregler för passagerarfartyg, projektet DamStab

Läs mer:

I inlaga MSC 97/3/7 från Japan och ett flertal länder samt Interferry presenterades exempel på konsekvenserna för mindre passagerarfartyg vid införande av ett nytt index R enligt MSC 96. Konsekvenser som anses vara avsevärda för vissa fartygstyper t.ex. halverat passagerarantal och reducerad payload med upp till 15 procent.

Flera länder inte minst utvecklingsländer och ö-länder med mycket passagerarbefordran mellan öarna stöttade 97/3/7 som föreslog en väsentlig sänkning av index R för fartyg under 2000 pax. Frågan diskuterades flitigt i plenum och det var uppenbart två läger som stod mot varandra. Ett stort antal länder framförde synpunkter där man ansåg att nuvarande säkerhetsnivå är tillräcklig för mindre passagerarfartyg.

MSC 97 antog inte den föreslagna MSC 96-kurvan. Beslut togs om att ”vila” frågan till MSC 98 och ordförande uppmanade ”stakeholders” att i konsensus-anda inkomma med inlagor till MSC 98 om en nytt index R som tar större hänsyn till mindre passagerarfartyg under 2000 pax. Säkerhetsnivån får dock inte sänkas under nuvarande nivå och införande datum ska fortfarande vara 1 jan 2020.

Det ska nämnas att denna fråga lyder under EU-kompetens och Sverige har varit bundna av EU:s hållning i frågan och där var det stöd av ”EU-förslaget som gällde. Dock var Sverige tysta i frågan då den diskuterades i plenum. Likaså Finland.

DamStab for RoRo passenger ships har fått godkänt för fortsatta studier och tillsatts forskningsmedel för 2016 0ch 2017. Målet med projektet är att utveckla överlevnadsbegreppet att omfatta inte bara subdivision och indelning av vattentäta utrymmen utan också operativ säkerhet.