Alkobommar i hamnarna (nykterhetskontroller)

Läs mer:

Föreningens linje är:

  • Det är positivt att genomföra kontroller för att undvika att onyktra/drogpåverkade förare.
  • Anläggningarna bör vara mobila så att en slumpmässig placering av bommar kan ske.
  • Det är viktigt att säkerställa konkurrensneutraliteten mellan hamnar och rederier, det kan ske genom mobilitetsaspekten.
  • Det måste finnas resurser att ta hand om påverkade förare så att det inte uppstår hinder.