Svensk Sjöfart i korthet

I april 2015 bytte Sveriges Redareförening namn och blev Föreningen Svensk Sjöfart, The Swedish Shipowners´ Association. Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om den svenska sjöfarten och driva branschens frågor såväl nationellt som internationellt.

Föreningen bildades år 1906 som en bransch- och arbetsgivareorganisation. Sedan 2001 hanteras arbetsgivarfrågorna av Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Föreningen Svensk Sjöfart är därmed en renodlad branschförening som representerar ett 60-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen.

Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40 procent av världshandelsflottan. Mer än 90 procent av Sveriges handel går via sjöfarten.

Den svenska sjöfartsnäringen är viktig för svensk industris konkurrenskraft. Våra medlemsrederier är idag ledande inom miljö- och säkerhetsfrågor och representerar en attraktiv framtidsbransch. Med konkurrensförutsättningar som övriga Europa och världen har Svensk sjöfart en stor potential att växa.