Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Styrelse

Stiftelsens angelägenheter sköts av en styrelse med säte i Göteborg. Styrelsen består av sex ledamöter och två suppleanter. Tre ledamöter och en suppleant utses av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening medan tre ledamöter och en suppleant utses av Svensk Sjöfart.


Ledamöter utsedda av Sveriges Ångfartygs Assurans Förening:


Ledamöter utsedda av Svensk Sjöfart: