Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Syfte

Stiftelsen har till ändamål att, enligt vissa regler, bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn i Göteborg.

Stiftelsen kan bevilja bidrag till organisationer eller institutioner som till exempel anordnar sommarläger eller seglarläger för barn och ungdomar bosatta i Göteborg.
Ytterligare förfrågningar om stiftelsens verksamhet besvaras av stiftelsens förvaltare: Annette Olausson.

Stiftelsen har också tecknat samarbetsavtal med:

Samtliga anordnar sommarseglingar med skolskepp. Intresserade ungdomar, som är yngre än 18 år och fyller kriterierna för att få stipendium, kan via Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond få upp till 50% reduktion på kursavgifterna.