Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Ansökan om bidrag från stiftelsen

Bidrag till ändamål, som ligger i linje med målet för stiftelsens verksamhet, kan sökas av organisationer, skolor eller andra institutioner, dock ej av privatpersoner.

I ansökan bör minst följande uppgifter finnas med:
Sökande (Om den sökande är en organisation av något slag bör senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),

  1. Sökande (Senaste verksamhetsberättelse och årsredovisning bifogas ansökan),
  2. Uppgift om eventuella andra intressenter,
  3. Ändamål,
  4. Projektplan,
  5. Tidsplan,
  6. Uppgift om ansökan också ställts till någon annan.

Ansökan ställs till:
Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades Fond
c/o Svensk Sjöfart
Annette Olausson
Östra Larmgatan 1
411 07 Göteborg