Aktuellt

Seminarium om nytt regelverk som bidrar till hållbarhet

fredag 21 september, 2018

Ett 30-tal deltagare samlades när Svensk Sjöfart bjöd in till ett seminarium om fartygsåtervinning och de nya kraven på inventering av farligt material. Bland talarna fanns DNV GL, Transportstyrelsen och det norska företaget Metzoft A/S. – Seminariet handlade om fartygsåtervinningsreglerna som även omfattar nybyggnationer. Regelverket innebär exempelvis att ett...

Nordiska toppmöten visade på enighet

fredag 21 september, 2018

Svensk Sjöfart har varit värd för ett möten med de nordiska redarföreningarnas VD:ar och ordföranden. De danska, finska och norska redarföreningarna fick den här gången besöka Göteborg för att diskutera gemensamma sjöfartsfrågor. – Under mötena hade vi innehållsrika diskussioner kring frågor såsom Kinas nya konkurrenslagar, förändringarna i NIS-direktivet, maritim...

Nya guidelines för minskade svavelutsläpp

tisdag 18 september, 2018

Den internationella redarföreningen, ICS, har skapat guidelines för att hjälpa fartyg att implementera IMO:s globala regler för svavelutsläpp. Reglerna träder ikraft 1 januari 2020 och innebär att fartyg inte får släppa ut mer än 0,5 % svavel i bränslet. Cirka 70 000 fartyg beräknas vara berörda av det nya regelkravet....

Se fler nyheter