Aktuellt

Takfönster besk. (2)

Regeringen aviserar genombrott i frågan om enklare fartygsregistrering

tisdag 19 januari, 2016

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag åt Transportstyrelsen, Skatteverket och Delegationen för sjöfartsstöd vid Trafikverket att utreda förutsättningarna för ett sammanhållet förfarande vid fartygsregistrering. Syftet är att erbjuda en enklare modell för fartygsregistrering som kräver att man endast ska behöva vända sig till en myndighet, webbplattform eller liknande. Arbetet...

Ted Bågfeldt, Anders Hermansson o Åsa Burman

Regeringens maritima strategi för diskussion

måndag 18 januari, 2016

Sjöfartsforum bjöd in till en diskussion om regeringens maritima strategi, del två, den 18 januari ombord på S/S Stockholm i Stockholm. Ted Bågfeldt, Linnéuniversitetet, Anders Hermansson, Näringsdepartementet och Åsa Burman, Lighthouse hade slutit upp tillsammans med ytterligare cirka 60 medverkande. Anders Hermansson redogjorde för regeringens pågående arbete med den...

DSC_8106_ISO_UN

Barlastkonventionen dröjer ytterligare en tid

söndag 17 januari, 2016

FN:s sjöfartsorganisation IMO har nyligen meddelat att Barlastkonventionen (Ballast Water Management, BWM) inte nått kraven för att träda ikraft den 24 november 2016 som tidigare rapporterats i samband med Indonesiens ratificering den 24 november 2015. Fyrtiosju länder har ratificerat konventionen, betydligt mer än de 30 som krävs, men deras...