Aktuellt

Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet Debatt: Ge oss besked om transportomställning

torsdag 19 april, 2018

Svensk Sjöfart skriver i Aktuell Hållbarhet att den kommande godsstrategin måste främja överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Tiden börjar rinna ut för regeringen att göra vad de lovat. Sjöfartsbranschen mottog med glädje statsministern och vice-statsministerns besked direkt efter regeringsbildningen 2014 att arbeta för en överflyttning...

Pressmeddelande: Historiskt beslut om ”sjöfartens Parisavtal” antaget av FN:s sjöfartsorganisation IMO

fredag 13 april, 2018

Hårda förhandlingar under 20 år har idag avslutats med glädjeutrop då FN:s sjöfartsorganisation, IMO, har tagit beslut om en initial strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart. Strategin innehåller målet att minska sjöfartens totala växthusgasutsläpp med minst 50% till år 2050 jämfört med 2008 samtidigt som man skall...

Svensk Sjöfart i Altinget Debatt: Därför vill vi se en funktionell Horsstensled

fredag 13 april, 2018

Svensk Sjöfart skriver i Altinget om behovet av en funktionell Horsstensled. Med intresse läser vi debattinlägget om Horsstensleden som nio marina forskare skrev den 10 april: Forskare: ”Ny farled för lyxkryssare vore vettlöst”. Miljöperspektivet är förstås viktigt och ska, i en korrekt utförd, samhällsekonomisk analys tas om hand där. Vi...

Se fler nyheter