Aktuellt

Se Blå Tillväxts sjöfartspolitiska webinar

fredag 15 januari, 2021

Den 15 januari arrangerade Blå Tillväxt det sjöfartspolitiska webinaret ”Vilka finanspolitiska åtgärder krävs för en hållbar återstart?”. Under webinaret deltog branschen tillsammans med riksdagsledamöter och diskuterade konkreta åtgärder för att skapa förutsättningar för en hållbar återstart för den svenska sjöfarten. Se hela webinaret här. Publicerad: 2021-01-15

Ny VD för Tallink Silja och Destination Gotland

fredag 15 januari, 2021

Tallink Grupp skriver i ett pressmeddelande att man utsett Ats Joorits till ny VD för rederiets svenska dotterbolag Tallink Silja AB, då bolagets nuvarande VD Marcus Risberg lämnar företaget för att tillträda en ny befattning som VD för Destination Gotland. Läs mer. Publicerad: 2021-01-15

Hur ser framtiden ut för svenska sjömän, anställda på nordiskt flaggade fartyg?

fredag 15 januari, 2021

Frågan om svenska sjömän som är anställda på nordiskt flaggade fartyg har varit ett stort problem och aktualiserat i och med en dom i Högsta förvaltningsdomstolen. Domen har lett till att ombordpersonal som är bosatt i Sverige men anställd på ett fartyg flaggat i ett annat nordiskt land kan komma...

Se fler nyheter