Aktuellt

17677706-port-of-gothenburg-with-cranes-and-containers-sweden-(2)

Våra hamnar måste fungera

torsdag 19 januari, 2017

Medlemsrederierna i Föreningen Svensk Sjöfart hyser en stor oro när hamnarnas verksamhet inte fungerar fullt ut. Den pågående konflikten i Göteborgs hamn påverkar logistikkedjorna och sjöfarten här och nu och dessvärre också på sikt. Denna typ av återkommande konflikter är av ondo för sjöfarten och vi hoppas på en...

aurora-2low-002

Upprop för en smartare ID-kontroll

torsdag 12 januari, 2017

Hösten 2015 fick vi uppleva stora europeiska flyktingströmmar genom kontinenten. Detta gav naturligtvis upphov till politiska reaktioner, som för sjöfartens del innebär ökad kontroll på färjor mellan länderna. Nu har denna skärpta kontroll fungerat i mer än ett år och frågan är nu hur väl det har fungerat. På...

transtimber_sol

Sjöfarten kan växa

tisdag 3 januari, 2017

Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Det konstaterar Sjöfartsverket som i samverkan med Trafikverket presenterat regeringsrapporten Analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige*. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg och järnvägstrafiken. En av de övergripande slutsatserna...

Se fler nyheter