Aktuellt

Pressmeddelande: Sjöfarten överlämnar Färdplan för fossilfri konkurrenskraft

onsdag 20 mars, 2019

Idag överlämnas ”Sjöfartsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft” till miljöminister Isabella Lövin (MP), näringsminister Ibrahim Baylan (S) samt partiledaren Annie Lööf (C). Färdplanen är framtagen av Svensk Sjöfart, Skärgårdsredarna och Sveriges Hamnar. – Sjöfarten har en viktig roll att fylla i ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver nu både incitament för...

Se Vågrätts seminarium live

tisdag 19 mars, 2019

Idag har Vågrätt seminarium för en arbetsmiljö i Världsklass. Se seminariet här.

Blå Tillväxt, Skogsindustrierna och Näringslivets transportråd i Altinget debatt: ”Vässa de transportpolitiska verktygen”

tisdag 19 mars, 2019

De transportpolitiska målen, trafiktillväxten och ambitionen om ett hållbart samhälle ställer alla krav på att sjöfartens potential nyttjas bättre. Om regeringen verkligen vill nå ambitionerna i maritima strategin, nationella infrastrukturplanen och godsstrategin så finns nu ett bra tillfälle, skriver representanter för Svensk sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Skogsindustrierna och Näringslivets...

Se fler nyheter