Aktuellt

Processed by: Helicon Filter;  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Svensk Sjöfart stödjer arbetet inom sjöräddning

torsdag 22 juni, 2017

Rolf Westerström Fond för ledarskap och teknisk utveckling inom sjöräddning bildades 21 maj 2017 och arbetar för att rädda fler liv till sjöss. Fonden grundades för att hedra Sjöräddningssällskapets tidigare VD Rolf Westerströms arbete som resulterat i att Sjöräddningssällskapet har en ledande position internationellt och engagerar drygt 2200 frivilliga...

Lotsbåt på väg till fartyg i Göteborgs hamn

Blå tillväxt kritiska till förslaget om nya lotsavgifter

onsdag 21 juni, 2017

Det nya förslaget att öka lotsavgifterna innebär försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och därmed svensk industri. Blå tillväxt parter är kritiska till förslaget och hoppas att remissinstansernas åsikter blir lyssnade på. Idag finansieras Sjöfartsverkets lotsningsverksamhet delvis genom farledsavgifterna. Sjöfartsverket föreslår lotsavgiftshöjningar för att lotsverksamhetens intäkter ska täcka större delar av...

skagern-img_9793

Svensk Sjöfart motsätter sig förslag om höjda lotsavgifter

onsdag 21 juni, 2017

Det nya förslaget att öka lotsavgifterna innebär försämrad konkurrenskraft för sjöfarten och därmed svensk industri. Svensk Sjöfart är kritiska till förslaget och hoppas att remissinstansernas åsikter blir lyssnade på. Idag finansieras Sjöfartsverkets lotsningsverksamhet delvis genom farledsavgifterna. Sjöfartsverket föreslår lotsavgiftshöjningar för att lotsverksamhetens intäkter ska täcka större delar av sin...

Se fler nyheter