Aktuellt

grimaldi_anna-johansson_-kenny_pia

Blå Tillväxt uppvaktar infrastrukturminister Anna Johansson

torsdag 15 september, 2016

Den 15 september uppvaktade Blå Tillväxt* Anna Johansson tillsammans med Emanuele Grimaldi. Grimaldigruppen är en stor spelare inom svensk sjöfart både som rederi med ACL och Finnlines men också som terminaloperatör. Infrastrukturministern påtalade att ambitionen från regeringen är att Sverige återigen ska bli en stark sjöfartsnation. En viktig fråga...

lofven-off-bild-web

En hållbar infrastruktur ska gynna Sverige

onsdag 14 september, 2016

I regeringsförklaringen den 13 september framförde Stefan Löfven att Sveriges infrastruktur ska vara hållbar och gynna utveckling i hela landet: Infrastruktur och transporter ska gå att lita på. Bättre transporter möjliggör större arbetsmarknadsregioner och är centralt för företagens frakt av gods. En infrastrukturproposition för åren 2018-2029 läggs fram i...

branschrad-_sjofartsverket-web

Invändningar på Sjöfartsverkets branschråd

onsdag 14 september, 2016

Vid Sjöfartsverkets Branschråd den 13 september, där nytt avgiftssystem och maritime single window stod på agendan närvarade flera av föreningens medlemmar. Från såväl medlemmar som från föreningen framfördes synpunkter om vad den nya avgiftsmodellen innebär för konsekvenser. Att det saknas ordentliga konsekvensanalyser av avgiftsmodellen och att förslaget bygger på...