Aktuellt

Svensk Sjöfart i Aktuell Hållbarhet: Mer forskning krävs för att främja en hållbar sjöfart

måndag 15 april, 2019

Svensk Sjöfart behöver utvecklas i hållbar riktning, men då krävs resurser. Skapa därför en CO2-fond dit redare betalar avgifter för utsläpp. Fonden kan sedan dela ut ekonomiskt stöd för CO2-reducerande investeringar. Det föreslår branschorganisationen Svensk Sjöfart. Läs hela debattartikeln här. Publicerad: 2019-04-15

Incitament för att stimulera miljövänlig handelsflotta efterfrågas

fredag 12 april, 2019

Den moderata riksdagsledamoten Anders Hansson har skrivit en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth angående farledsavgifterna. Bland annat frågar Anders Hansson, med referens till Gröna Städers rapport om hållbar sjöfart, vilka incitament som finns i dag för att stimulera sjöfarten till att ställa om till en mer miljövänlig flotta, och...

Svensk Sjöfart i Mariestadstidningen: Se över avgifter och utveckla hamnar

torsdag 11 april, 2019

Svensk Sjöfart skriver i Mariestadstidningen om att sjöfartens avgifter och behovet av utveckling av hamnar. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera OM och i så fall VAR längre lastbilar kan tillåtas på det svenska vägnätet. Efter att ha tagit del av Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det...

Se fler nyheter