Aktuellt

magdalena-andersson

Ett svenskt system med tonnagebeskattning

tisdag 24 maj, 2016

Regeringen lämnade den 23 maj en proposition om ett svenskt system med tonnagebeskattning till riksdagen. Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd. Det är angeläget att stärka...

Rikard webb (3)

Från ord till handling nödvändigt

tisdag 24 maj, 2016

En trend med färre svenska handelsfartyg och färre ombordanställda, visar Trafikanalys officiella statistik över svenska fartyg och utländska fartyg i svensk regi under 2015. -Trafikanalys senaste rapportering visar med all önskvärd tydlighet på behovet av att det beslutade tonnageskattesystem faktiskt införs som planerat 1 januari 2017, säger Rikard Engström, Näringspolitisk...

Claes o Pia hos kommissionen (2)

”One size does not fit all”

onsdag 4 maj, 2016

”One size does not fit all” principen fungerar inte för passagerartrafiken i internationell fart då strukturen skiljer markant mellan mellan färjor och kryssningsfartyg. Claes Berglund, miljö och samhällsansvarig på Stena AB och Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart besökte nyligen EU kommissionär Bulcs kabinett. Vid mötet lyftes fram betydelsen av...