Aktuellt

P1030501 (2)

Vårändringsbudget 2017 – sjöfartsfrågor

tisdag 18 april, 2017

Regeringen talar fortfarande om att de ska vidta åtgärder för att  stärka miljöanpassade transportslags konkurrenskraft och bl.a. främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. De nämner att de gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett tillfälligt eco-bonussystem i Sverige i syfte...

Denna bild kommer från VTIoch är fri för all publicering.
transportforum dag 1_170110.
Foto:Lasse Hejdenberg
Hejdlösa Bilder AB
lasse.hejdenberg@hejdlosa.se
+46703311118
Box 594
581 07 Linköping
Sweden
300 dpi, AdobeRGB

Regeringen utreder miljöstyrningen av Sjöfartsverkets nya farledsavgifter

tisdag 18 april, 2017

Regeringen beslutade den 13 april att ge Trafikanalys i uppdrag att göra en miljökonsekvensanalys av Sjöfartsverkets föreslagna ändringar i farledsavgifterna. Utredningen ska komma med förslag på justeringar för att nå bättre miljö- och klimatnytta samt underlätta målet att flytta långväga lastbilstransporter till sjöfart. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1...

935598-the-nordic-archipelago-along-the-coast_web

NECA i Nord- och Östersjön är positivt – men varför stanna där?

måndag 3 april, 2017

Den 31 mars presenterade Trafikanalys sin slutrapport av konsekvensanalysen på ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön, gjord på uppdrag av Regeringen. Konklusionen är att införande av ett NECA överlag är positivt. Föreningen Svensk Sjöfart uppmanar därför Regeringen att verka för att införa NECA på global basis eller...

Se fler nyheter