Aktuellt

Kinesisk delegation på besök hos Svensk Sjöfart

fredag 20 september, 2019

Svensk Sjöfart har fått besök av en kinesisk delegation från ”Sichuan Provincial Water Resources Department” som är i Sverige för att lära mer om hur Sverige arbetar med miljö- och klimatfrågor med särskild tonvikt på vattenmiljön. Delegationen besöker såväl företag som myndigheter under sin Sverige-vistelse. Vid besöket hos Svensk...

VD-bloggen: Sjöfarten en del i att uppnå nollvisionen

fredag 20 september, 2019

Jag läser i Trafikanalys senaste rapport Fördjupning av de transportpolitiska målen – hälsa och livsmiljö. Ett av de transportpolitiska målpreciseringarna är att ”Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken ska fortlöpande minska och att antalet allvarligt skadade ska halveras mellan 2007 till 2020.”. Det är ett bra mål och att vi ska ha...

Hur ser satsningarna för sjöfarten ut i regeringens budgetförslag?

torsdag 19 september, 2019

Den 18 september presenterade regeringen budgetpropositionen. Bland annat konstaterar regeringen att det finns ett behov av ett mer ändamålsenligt avgiftssystem som stärker sjöfartens konkurrenskraft och har bättre förutsättningar att styra mot fossilfrihet. – De avgifter som Sjöfartsverket tar ut från handelssjöfarten har ökat kraftigt de senaste åren. Att regeringen...

Se fler nyheter