Aktuellt

Busse_h_high

Vissa transportföretag kan kompenseras för utförda ID-kontroller

fredag 2 december, 2016

Företrädare för persontransportbranschen på väg, sjö och spår, gläds åt att regeringen i förslaget till budget för 2017 avsatt resurser för att kompensera de trafikföretag som enligt ny lagstiftning tvingats utföra ID-kontroller vid resor till Sverige. Ett uppdrag som i grunden ska utföras av myndighetsutövande tull och polis. I...

vinterland

Ta bort vinstkravet från Sjöfartsverket

måndag 28 november, 2016

I Dagens Industri den 26 november publicerade Pia Berglund, vd Svensk Sjöfart, Jan Hanses, vd Viking Line, Niclas Mårtensson, vd Stena Line, Ragnar Johansson, vd Svenska Orientlinien och Anders Källsson, vd Erik Thun en debattartikel med förslag till långsiktigt hållbara förutsättningar för sjöfartens framtid. Vikten av hållbara transporter och...

fredrik-2

Barlastkonventionen kräver infasning

onsdag 23 november, 2016

Barlastvattenkonventionen träder ikraft den 8 september 2017 som bland annat kräver att fartyg ska utrustas med hanteringssystem för barlastvatten. År 2014 välkomnade sjöfartsindustrin den av IMO Assembly rekommenderade implementeringsmodellen för hantering av barlastvatten baserad på fartygs IOPP-certifikat. För att säkerställa den svenska sjöfartens konkurrenskraft anhåller Svensk Sjöfart  hos Transportstyrelsen om möjligheten...

Se fler nyheter