Aktuellt

Träffa Svensk Sjöfart i Almedalen!

torsdag 20 juni, 2019

90 % av all handel transporteras sjövägen och sjöfarten är nödvändig för att vi ska kunna transportera varor och människor; om detta och mycket mer kommer Svensk Sjöfart att prata om under Almedalsveckan. Svensk Sjöfart är medarrangör till Maritim Mötesplats, belägen i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1, men arrangerar...

Hur ska förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre?

torsdag 20 juni, 2019

Hur ska skattemässiga förutsättningar för batteridriven sjöfart bli bättre? Denna fråga ställde Per Åsling (C) till finansminister Magdalena Andersson (S). Och nu har han fått svar. – Jag instämmer i att sjöfarten kan vara en del av lösningen för att nå klimatmålen för transportsektorn. Det är samtidigt viktigt att...

Nytt samarbete mellan finska och svenska sjöfartsklustret med syfte att nå miljö- och klimatmål

onsdag 19 juni, 2019

​Fairway Forward, ett nytt samarbete mellan det finska och svenska maritima sjöfartsklustret, har startats med syfte att samverka för att nå miljö-och klimatmål samt dela best practice. För att främja samarbetet kommer ett ​seminarium och ”think tank” att äga rum i Helsingfors den 20 november 2019. Programmet kommer att innehålla exempel...

Se fler nyheter