Aktuellt

Svensk Sjöfart i GP Debatt om vikten av ökade anslag till sjöfartsutbildningarna

söndag 26 juli, 2020

Av den svenska exporten går närmre 90 procent med sjöfart en del av sträckan från avsändare till mottagare. Siffrorna ser nästan likadana ut för importen. Sverige är alltså helt beroende av sjöfart. Samtidigt är det, ur ett utbildningsperspektiv, svårt för högskolorna i Göteborg och Kalmar att få ekonomi i...

Det tillfälligt anpassade sjöfartsstödet är beslutat

fredag 17 juli, 2020

Under torsdagen fattade regeringen beslut om det tillfälligt anpassade förordningsförslaget avseende sjöfartsstöd. Det kommer, i enlighet med det tidigare remitterade förslaget, att gälla retroaktivt från den 13 mars. – Regeringen har beslutat om ett utökat sjöfartsstöd för att stödja svensk sjöfart under pandemin. Vi behöver en stark sjöfart under...

EU:s miljökommitté röstat för att inkludera sjöfarten i EU ETS

tisdag 7 juli, 2020

EU:s Miljökommitté röstade den 7 juli för att inkludera fartyg över 5000 GT i EU ETS; EU:s utsläppshandelsrättssystem. Kommittén efterlyser bland annat en”Ocean Fund” för perioden 2023 till 2030 som ska möjliggöra att sjöfarten uppnår miljö- och klimatmål. – Att EU:s miljökommitté nu röstat för en EU ETS för...

Se fler nyheter