Aktuellt

Nya guidelines för minskade svavelutsläpp

tisdag 18 september, 2018

Den internationella redarföreningen, ICS, har skapat guidelines för att hjälpa fartyg att implementera IMO:s globala regler för svavelutsläpp. Reglerna träder ikraft 1 januari 2020 och innebär att fartyg inte får släppa ut mer än 0,5 % svavel i bränslet. Cirka 70 000 fartyg beräknas vara berörda av det nya regelkravet....

Glädje efter internationellt beslut om nya riktlinjer för miljövänligare bränslen

måndag 17 september, 2018

Beslutet om nya riktlinjer för metanol har tagits av Arbetsgruppen CCC5, Carriage of Cargoes and Containers, vilket är en undergrupp till International Maritime Organization:s säkerhetskommitté. Nu har gruppen fattat ett efterlängtat beslut om riktlinjer för metanol. Frågan är viktig för svenska aktörer som använder nya miljövänligare bränslen och både...

VD-bloggen – tre förslag till den nya regeringen

måndag 10 september, 2018

Som väntat har vi idag ingen ny regering att hälsa välkommen. Den regering som så småningom formas kommer att få många viktiga frågor att ta tag i för att AB Sverige ska må bra. Två grundpelare handlar om svensk konkurrenskraft och hur vi skapar ett hållbart samhälle. Dessa frågor...

Se fler nyheter