Aktuellt

Bild MRV

Seminarium om MRV-regelverket gav klarhet och identifierade nya frågor

torsdag 18 maj, 2017

Från den 1 januari 2018 ska alla fartyg överstigande 5000 grosston på resor till eller från hamnar inom EU mäta, rapportera och verifiera sina CO2-utsläpp, i enlighet med EUs regelverk för Monitoring, Reporting and Verification (MRV) av koldioxid. Den 11 maj arrangerade Sweship Energy och Föreningen Svensk Sjöfart ett seminarium för...

Bildhemsida

Stor framgång vid ICS årsmöte 2017 – ICS tar ansvar för minskningen av sjöfartens CO2 utsläpp

fredag 12 maj, 2017

International Chamber of Shipping (ICS) antog vid sitt styrelsemöte och årsmöte i Istanbul den 10-11 maj en inlaga med mål för hur sjöfartens klimatutsläpp kan minskas. Inlagan kommer att skickas in till IMO:s kommande miljömöte i juli 2017 tillsammans med flera andra sjöfartsorganisationerna. ICS har under flera års tid...

Kappelskär

Fossilfri transportsektor – Ny rapport från Energimyndigheten

torsdag 4 maj, 2017

Den 28 april redovisade Energimyndigheten en strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet som man utarbetat gemensamt med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen. Svensk Sjöfart har bidragit i framställandet av planen med kommentarer och inspel på diverse workshops och i särskilda dialogmöten. Vi noterar att vi fått...

Se fler nyheter