Aktuellt

30 branschorganisationer kräver ökad satsning på europeiska transportkorridorer

fredag 22 september, 2017

30 europeiska branschorganisation inom transport, som företräder operatörer, lokala myndigheter, användare och leverantörer av utrustning inom marinteknik, inre vattenvägar, järnväg, väg, cykling, luftfart och intermodala sektorer, kräver stärkt ekonomiskt stöd för att färdigställa TEN-T, EU:s transportkorridorer. Den europeiska redarföreningen, ECSA, uppger i ett pressmeddelande att 750 miljarder krävs för...

Regeringen satsar 50 MSEK på miljö & klimat genom ökad inlands- & kustssjöfart

onsdag 20 september, 2017

Regeringen har beslutat att satsa 50 miljoner per år i tre år på ett nytt tillfälligt system som syftar till att minska utsläppen genom att förflytta transporter av gods från väg till sjöfart. Bland annat koldioxidutsläppen beräknas att minska markant genom det nya systemet, kallat Eco-bonus. Föreningen Svensk Sjöfart...

Svenska redare visar vägen inom miljö & klimat

tisdag 19 september, 2017

Den europeiska redarföreningen, ECSA, samlade 19 september beslutsfattare och EU:s medlemsländer för att bland annat diskutera minskning av koldioxidutsläpp inom sjöfarten på seminariet ”CO2 reduction in the shipping industry – Shipowners’ initiatives”. Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, och Lars Höglund, Furetank, presenterade på seminariet vad svenska rederier gör...

Se fler nyheter