Utbildningsvecka om sjöfart för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten

Presentationer från utbildningsveckan 

Dag 1- Utbildningsveckan 2022

Dag 2- Utbildningsveckan 2022

Dag 3- Utbildningsveckan 2022

Dag 4- Utbildningsveckan 2022


Datum och tid: 5-8 december kl.08.30-09.45.

Välkommen till en utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten! Under veckan kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt sjöfartens framtid.


Inspelningar

Dag 1.

 

Dag 2. 

 

Dag 3.

 

Dag 4.

 


Program

5 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och veckans program

8.40 Grundläggande kunskaper om sjöfart och sjöfartens roll i samhället samt logistikflödet

  • Anders Hermansson, VD Svensk Sjöfart

9.15 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

Pass 1. Hur arbetar en redare? – Johanna Boijer Svahnström, Viking Rederi AB

9.35 Frågor och diskussion

9.45 Slut


6 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

8.40 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

8.40 Pass 2. Hur arbetar en hamn? – Erik Waller, Vice Hamnkapten, Göteborgs Hamn

9.10 Pass 3. Hur arbetar en skeppsmäklare? – Berit Blomqvist, VD Sveriges Skeppsmäklareförening

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut


7 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

08.35 Sjöfart och politiska målsättningar och prioriteringar nationellt och internationellt – Johanna Rantsi, Sjöfartspolitisk talesperson, Moderaterna

08.55 Hur arbetar svenska myndigheter med sjöfart?

  • Sjöfartsverket – Joel Smith, stf. Generaldirektör
  • Trafikverket – Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
  • Transportstyrelsen – Pernilla Wallin, stf. sjö- och luftfartsdirektör
  • Försvarsmakten – Stefan Nohrenius, Avdelningsdirektör/PCL Transport

9.45 Slut


8 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

8.35 Sjöfartens fokusområden

8.35 Säkerhet, sjöfartsskydd och teknik – Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart och Hans Friberg, Tallink Silja

– Hur styrs sjöfartens säkerhetsarbete?

– Vilka är de viktigaste frågorna just nu?

– Hur arbetar svenska redare med säkerhetsfrågor?

9.00 Miljö och klimat – Jacob Norrby, Head of Newbuilds and Projects, Stena Rederi AB

– Vad har sjöfarten för miljö- och klimatmål?

– Hur styrs sjöfartens miljö- och klimatarbetet internationellt och nationellt?

– Hur arbetar svenska redare med miljö och klimat idag?

9.20 Forskning och innovation – Lars Nicklasson, kommunikationsansvarig, Lighthouse

– Vilka är aktörerna, hur arbetar de och vilka områden är viktigast på kort och lång sikt?

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut