Seminarium om nytt regelverk som bidrar till hållbarhet

Ett 30-tal deltagare samlades när Svensk Sjöfart bjöd in till ett seminarium om fartygsåtervinning och de nya kraven på inventering av farligt material. Bland talarna fanns DNV GL, Transportstyrelsen och det norska företaget Metzoft A/S.

– Seminariet handlade om fartygsåtervinningsreglerna som även omfattar nybyggnationer. Regelverket innebär exempelvis att ett antal material och ämnen är förbjudna att användas ombord i fartyg, inklusive asbest, vilket vi tycker är bra då fartygen blir mer säkra och miljövänliga. Under seminariet fokuserade vi framförallt på den så kallade IHM-regeln som fokuserar på inventering av farligt material – alltså att fartyg ska ha en inventeringslista över farligt material ombord, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

– Det är olika krav beroende på vilken regel man tillämpar. Det är också olika implementeringsdatum beroende på om det är nybyggda fartyg eller ej. Närmast gäller EU:s regler som säger att nybyggda fartyg efter 1 januari 2019 ska ha en inventeringslista ombord, medan existerande fartyg ska ha detta efter 1 januari 2021. Reglerna gäller alla EU-flaggade fartyg samt övriga fartyg som trafikerar EU, säger Fredrik Larsson.

De nya reglerna är något som Svensk Sjöfart ser positivt på då det leder till ökad hållbarhet, men regelverket har blivit onödigt krångligt eftersom det finns två parallella regelverk, IMO:s respektive EU:s, vilka skiljer sig åt högst markant på vissa delar.

– Reglerna innebär att alla fartyg ska ta fram en inventeringslista på allt farligt material ombord, vilket leder till en ökad medvetenhet ombord gällande farligt material. Det ligger också till grund för att möjliggöra en hållbar återvinning av fartyget den dagen det behövs, säger Fredrik Larsson.

Framöver hoppas dock Fredrik Larsson att mer görs, exempelvis att Hong-Kong-konventionen ratificeras av den svenska regeringen.

– I relation till de här frågorna finns IMO:s Hong-Kong-konventionen som handlar om säker och miljöriktig fartygsåtervinning. Vi hoppas och önskar att den nya regeringen ska ratificera konventionen så snart som möjligt. Det är av stor vikt att Sverige och fler länder genomför ratificeringen för att konventionen ska träda ikraft. Till dags datum har endast 6 länder ratificerat, inklusive Norge och Danmark. Eftersom vi arbetar för en mer hållbar sjöfart på global nivå vore detta ett viktigt beslut som får positiv påverkan även utanför Sveriges gränser, säger Fredrik Larsson.

Presentationerna från seminariet hittar du nedan:

Publicerad: 2018-09-21