Fonder och stiftelser för sjöfarten samlade på ett ställe

Svensk Sjöfart har fyra olika stiftelser som syftar till att stödja olika typer av verksamheter inom sjöfarten; Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond, Västra Sveriges Redarekrets Stiftelse För Utbildning, Undervisning och Forskning, Stiftelsen Göteborgs Sjöfartshotell och Trelleborgs Ångfartygs ABs Donationsfond.

Nu har även ytterligare stiftelser och fonder samlats på ett ställe på Svensk Sjöfarts hemsida.

Är du medlem och vill veta mer om finansieringsmöjligheter? Kontakta Suzanne Green, ansvarig för forskning och innovation på Svensk Sjöfart.

Publicerad: 2019-07-16