Stiftelsen Ekedalens och
Sjöfartsintresserades fond

Välkommen

Välkommen till Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fond som har till ändamål att, enligt vissa regler, bereda vård, uppfostran och lantvistelse åt barn i Göteborg.

Stiftelsen kan bland annat bevilja bidrag till organisationer eller institutioner som till exempel anordnar sommarläger eller seglarläger för barn och ungdomar bosatta i Göteborg.