Utbildningsvecka för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten

Presentationer från utbildningsveckan

Dag 1 Utbildningsvecka om sjöfart 2021-12-06

Dag 2 – Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Dag 3 – Svensk Sjöfarts utbildningsvecka – Sjöfartsverket Transportstyrelsen Trafikverket Försvarsmakten

Dag 4 – Svensk Sjöfarts utbildningsvecka – miljö klimat sjösäkerhet forskning innovation

_______________________________

Datum och tid: 6-9 december kl.8.30-9.45

Plats: Digitalt. Länk skickas till samtliga anmälda ca 1 vecka innan utbildningsveckan.

Anmälan: Utbildningen är i år gratis och efter avslutad utbildning erhålles ett diplom till deltagare som önskar och som deltagit vid samtliga tillfällen.

Välkommen till en utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten! Under veckan kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt sjöfartens framtid.

Regeringen har mål om förflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och genom ökat fokus på sjöfart finns mycket att vinna för miljö, klimat och hälsa. Bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket har i uppdrag att arbeta transportslagsövergripande och utbildningsdagen syftar till att underlätta detta arbete genom ökade kunskaper inom sjöfartsområdet.


Program

6 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och veckans program

8.40 Grundläggande kunskaper om sjöfart och sjöfartens roll i samhället samt logistikflödet

  • Anders Hermansson, tf VD Svensk Sjöfart

9.15 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

Pass 1. Hur arbetar en redare?

  • Marcus Risberg, VD Destination Gotland

9.35 Frågor och diskussion

9.45 Slut


7 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

8.40 Sjöfartens aktörer – Vad gör de olika aktörerna och vad påverkar deras vardag?

8.40 Pass 2. Hur arbetar en hamn?

  • Thomas Andersson, Stockholms Hamnar

9.10 Pass 3. Hur arbetar en skeppsmäklare?

  • Carolina Ulff, skeppsmäklare, Tore Ulff Chartering AB

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut


8 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

08.35 Sjöfart och politiska målsättningar och prioriteringar nationellt och internationellt

08.45 Hur arbetar svenska myndigheter med sjöfart?

  • Sjöfartsverket – Katarina Norén, generaldirektör
  • Transportstyrelsen – Fredrik Hellsberg, sektionschef
  • Trafikverket – Björn Garberg, nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart
  • Försvarsmakten – Mattias Widlund, reservofficer, Försvarsmakten, Anders Hörnfeldt, kommendörkapten, Marinen

9.45 Slut


9 december kl.8.30-9.45

8.30 Välkomna och dagens program

8.35 Sjöfartens fokusområden

8.35 Säkerhet, sjöfartsskydd och teknik – Carl Carlsson, ansvarig för säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart

– Hur styrs sjöfartens säkerhetsarbete?

– Vilka är de viktigaste frågorna just nu?

– Hur arbetar svenska redare med säkerhetsfrågor?

8.55 Miljö och klimat – Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart

– Vad har sjöfarten för miljö- och klimatmål?

– Hur styrs sjöfartens miljö- och klimatarbetet internationellt och nationellt?

– Hur arbetar svenska redare med miljö och klimat idag?

9.20 Forskning och innovation – Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse

– Vilka är aktörerna, hur arbetar de och vilka områden är viktigast på kort och lång sikt?

9.30 Frågor och diskussion

9.45 Slut