Aktuellt

Svensk Sjöfart i tidningen Fplus om ny beräkning av miljöskatter

torsdag 17 september, 2020

Trafikverket höjer priset på koldioxidutsläpp i sina kalkyler med 700 procent från drygt en till sju kronor, något som Svensk Sjöfarts VD har blivit intervjuad om i en artikel i tidningen Fplus. – Det är klart att man blir fundersam när man ändrar värderingen med cirka 700 procent samtidigt...

Preem viktiga för sjöfartens möjlighet att uppnå FN:s regelverk

tisdag 15 september, 2020

Förra veckan har protester och blockader av Preems raffinaderi i Lysekil ägt rum och demonstranter har blockerat farleden. Anledningarna till demonstrationerna är Preems planer att utveckla raffinaderiet, planer som mark- och miljödomstolen har sagt ja till och som branschorganisationen Svensk Sjöfart ser som viktiga för att sjöfarten ska kunna...

Shipgaz byter namn till Seably och satsar stort

tisdag 15 september, 2020

Seably AB, tidigare Shipgaz training AB och ett dotterbolag till Svensk Sjöfart, har genomfört en helt ny utbildningssatsning. – Vi tycker att det är dags för företag att sluta bygga utbildning i silor och istället börja dela kunskap och samarbeta inom branschen. Därför har vi utvecklat en ny typ...

Se fler nyheter