Aktuellt

”Viktigt med ambitiös klimatpolitik för sjöfarten”

onsdag 3 april, 2024

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade i februari att ge trafikutskottet möjlighet att yttra sig om Regeringens klimathandlingsplan – Hela vägen till nettonoll samt följdmotionerna. Trafikutskottet har nu lämnat sitt yttrande i de delar som rör transportfrågor samt kommittémotioner. Utskottet framhåller att Sverige ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik liksom...

Ny hemsida för ForeSea lanserad

tisdag 2 april, 2024

Svensk Sjöfart har sedan länge arbetat proaktivt med säkerhet genom sjösäkerhetssystemet ForeSea. ForeSea är ett informationssystem för rapportering av incidenter där rederierna delar kunskap och sjösäkerhetsinformation med varandra i syfte att förebygga olyckor. Genom att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier...

Riksdagsledamot lyfte frågan om skattenedsättning för mindre fartyg

tisdag 26 mars, 2024

”Varför begränsas skattenedsättningen till att endast gälla fartyg överstigandes en bruttodräktighet om 400?”. Frågan ställdes av riksdagsledamoten Jimmy Ståhl (SD) till finansminister Elisabeth Svantesson (M) som nu har inkommit med ett skriftligt svar. Sverige tillämpar en skattenedsättning av energiskatten för landström, elektrisk kraft som förbrukas av fartyg i hamn....

Se fler nyheter