Aktuellt

Har vi råd att inte satsa på sjöfarten?

tisdag 5 juli, 2022

Blå Tillväxt seminarium under Almedalsveckan gav förhandsinformation från en rapport om tonnageskatten och diskussioner om hur fler Sverige kan få fler svenskflaggade fartyg. – De förslag vi har tittat på är att Sverige utvecklar den svenska tonnageskatten så att fler rederier kan använda sig av tonnageskatten samt att avskaffa...

Klarar vi en till kris? – Lärdomar från coronapandemin och Ukrainakriget

måndag 4 juli, 2022

Under Svensk Sjöfarts seminarium i Almedalen diskuterades lärdomar från både coronapandemin och Ukrainakriget. Under coronapandemin har sjöfarten och framförallt färjesjöfarten drabbats av krisens konsekvenser. I nuvarande krig i Ukraina har både sjöfarten och sjömän drabbats på flera olika sätt. Trafikverkets generaldirektör, Roberto Maiorana, Annika Elmgart, avdelningschef ansvar för krisberedskap...

Svensk Sjöfart kritiska till höjningar av farledsavgifterna

torsdag 30 juni, 2022

Farledsavgifterna är en mycket viktig fråga för handelssjöfarten och svensk industri. Avgifterna påverka såväl sjöfartens konkurrenskraft gentemot andra trafikslag, dessutom den svenska exportens konkurrenskraft. En höjning av avgifterna bidrar också till ökade kostnader för import och insatsvaror. Under flera år har stora höjningar skett, något som fått branschorganisationen Svensk...

Se fler nyheter