SAVE THE DATE – Utbildningsvecka för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten

Den 2-5 december är det dags för Svensk Sjöfarts utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten. Under veckan kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt om sjöfartens framtid.

Mer information och program kommer.