Anmälan

  Namn/Name*

  Efternamn/Surname*

  Organisation*

  E-mail*

  Land/Country*

  Telefonnummer/Phone number

  Adress/Address

  Fakturaadress/Invoice

  Önskemål om kost/Allergies or special diet restriction

  Övrig information

  Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här  Jag godkänner att Svensk Sjöfart sparar mina personuppgifter för detta event i enlighet med Svensk Sjöfarts GDPR-policy/ I agree to that Swedish Shipowners´ Association saves my personal information for this event in accordance with the Swedish Shipowners´Association´s GDPR policy.