Pressmeddelande: Ny OECD-rapport beskriver Sverige som världsledande inom sjöfartens klimatomställning

Den 9 mars släpps den nya OECD-rapporten ”Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden” med OECD och ITF:s sjöfartsexpert Olaf Merk som huvudförfattare. Enligt rapporten ligger den svenska sjöfartens klimatomställning i framkant jämfört med andra sjöfartsnationer och slutsatserna från rapporten visar att samarbete, finansiering och regelverk är nyckelord och bidragande faktorer för den svenska sjöfartens unika klimatomställning.

Utmaningen är enligt rapporten att skala upp pågående initiativ, exempelvis med mer finansierings- och policystöd – både nationellt och globalt. För att främja fortsatt kilmatomställning uppmanas regeringen att öka antalet finansiella verktyg och incitament, till exempel finansieringsinstrument för grön sjöfart eller en CO2-fond, stödja samarbetsplattformar, ställa krav i offentliga upphandlingar av sjöfartstjänster och ändra i sjöfartens avgiftssystem för ökad miljöstyrning.

– Lärdomar från Sverige bör spridas utanför landets gränser. Exempelvis kan både FN:s sjöfartsorganisation IMO och Östersjöländernas samarbetsorganisation Helcom vara plattformar där svensk expertis bör användas, säger Olaf Merk, ITF.

– Nu är vi i sjöfartsbranschen beredda att ta nästa steg mot fossilfrihet och branschorganisationen Svensk Sjöfart har sedan länge antagit en vision om noll utsläpp av CO2 till 2050. Vi stödjer flera av de förslag som rapporten presenterar och teknikomställning är en viktig del för att gå mot fossilfrihet, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor, Svensk Sjöfart.

– På global nivå har jag inte alltid varit imponerad av sjöfartens klimat- och hållbarhetsarbete. Men i Sverige anslöt de sig på eget bevåg till 2030-arbeter och är en stark pådrivande kraft för fossilfrihet, så att sjövägen verkligen blir miljövägen, säger Mattias Goldmann, VD, 2030-sekretariatet och Fores.

 

Rapporten “Decarbonising Maritime Transport: The Case of Sweden” presenteras 9 mars kl.12.00 på ett seminarium arrangerat av 2030-sekretariatet och branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfart.

Rapporten finns att läsa här: Decarbonisation of Maritime Transport

Kontaktpersoner för frågor:

Fredrik Larsson: 0707 – 54 35 47, fredrik.larsson@sweship.se

Mattias Goldmann: 070 309 00 45, mattias.goldmann@fores.se

Olaf Merk: Olaf.MERK@itf-oecd.org