”Sverige är ett land som är byggt på sjöfart” – nytt avsnitt av Havssamtalet

”Sverige är ett land som är byggt på sjöfart” detta och mycket mer säger riksdagsledamoten Joar Forsell i det senaste avsnittet av Havssamtalet. Joar är ledamot i riksdagens näringsutskott och i avsnittet pratar vi bland annat om hur näringspolitik och sjöfart hänger ihop, om klimatet är vår tids största hot mot frihet och hur rätt politik hjälpa till att skapa en väl fungerande sjöfart. Dessutom diskuterar vi kopplingen mellan besöksnäringen och sjöfart. Ett vanligt år transporterar sjöfarten 30 miljoner passagerare till och från Sverige och det är inte för inte som Joar därför säger att det är en prioriterade fråga att få igång resandet igen. På kommande är också regelverket EU Taxonomy, som kan få mycket tuffa konsekvenser för Sveriges näringsliv, en fråga som Joar är mycket insatt i.

Lyssna på alla avsnitt av Havssamtalet här.

Publicerad: 2021-07-06