Svensk Sjöfart stödjer Trafikanalys rekommendation att behålla nuvarande farledsavgiftsmodell

I Sjöfartstidningens artikel om de nya farledsavgifterna uttalar sig Christina Palmén som arbetar med miljö- och säkerhetsfrågor på Svensk Sjöfart.

– Vi stödjer Trafikanalys rekommendation att tills vidare behålla den nuvarande farledsavgiftsmodellen och under tiden ta fram mer underlag för hur en ny avgiftsmodell kan utformas för att ge effektivast miljöstyrning. För att uppmuntra de så kallade early movers föreslår vi att det införs tillfälliga justeringar i nuvarande system för fartyg med alternativa drivmedel, säger Christina Palmén till Sjöfartstidningen.

De delar som behöver analyseras vidare är bland annat beredskapsavgiften, utformning av frekvensanlöpen, indelning av dräktighetsklasser och miljöindexet.

– Därutöver är föreningen mycket bekymrad över Sjöfartsverkets avsikt att justera kraftigt gällande lotsavgift i Trollhätte kanal, Vänern och Mälaren samt att avskaffa undantag för transporter mellan hamnar belägna i området Brofjorden/Göteborg/Vänern, säger Christina till Sjöfartstidningen.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Svensk Sjöfart arbete i frågan.

Publicerad: 2017-10-17