Svensk Sjöfart i Aftonbladet debatt: Möjliggör det bästa alternativet just nu

Svensk Sjöfarts miljö- och klimatansvarig Fredrik Larsson skriver i Aftonbladet debatt om att Preem är en viktig aktör för att uppnå miljö- och klimatmål här och nu, men att sjöfarten har både nationella och internationella mål om minskning av utsläppen och den svenska sjöfarten har en vision om noll utsläpp till luft och vatten 2050. För att uppnå fossilfrihet har sjöfarten bland annat publicerat ”Färdplan för fossilfri sjöfartssektor” inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. I Färdplanen föreslås bland annat att en CO2-fond upprättas och att satsningar görs på forskning och innovation.

Läs hela debattartikeln här.

Publicerad: 2020-09-22