Se Vågrätts seminarium live

Se Vågrätt seminarium för en arbetsmiljö i Världsklass här.

Presentationerna från dagen finner du här: 190318 Vågrätt – nu tar vi nästa steg

Nästkommande workshop arrangeras av Chalmers i augusti.

Publicerad: 2019-03-22