Läs om Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium i Sjöfartstidningen

Cirka 130 personer samlades fysiskt och 80 personer digitalt för att lyssna till Svensk Sjöfarts höstmötesseminarium som handlade om miljö, klimat och grön finansiering samt rekrytering och kompetensförsörjning.

Läs Sjöfartstidningens rapport från seminariet här.

Se seminariet igen här.

Publicerad: 2021-11-19