Lärorika föreläsningar under Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Under fyra dagar förra veckan anordnade Svensk Sjöfart den årliga digitala utbildningsveckan för myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten. Deltagarna fick ta del av många spännande presentationer och lära sig mer om sjöfartens aktörer och fokusområden, myndigheternas roll, politiska målsättningar och sjöfartens framtid.

Veckan inleddes av Svensk Sjöfarts VD Anders Hermansson som gav en övergripande genomgång av sjöfartens rolls i samhället och grundläggande kunskaper om sjöfart. På temat ”Sjöfartens aktörer” var berättade Johanna Boijer Svahnström, informationsdirektörer på Viking Rederi om rederiets verksamhet och det viktiga säkerhets- och hållbarhetsarbete de bedriver. Vidare på temat öppnade Erik Waller, vice hamnkapten, Göteborgs hamn dag två av utbildningsveckan och berättade om det gedigna arbete som bedrivs i hamnen. Även skeppsmäklare är viktiga aktörer inom sjöfarten, Berit Blomqvist, VD för Sveriges Skeppsmäklareförening berättade mer om vad en skeppsmäklare gör.

Under dag tre så förflyttades fokus till myndigheternas arbete med sjöfart samt vilka politiska målsättningar för sjöfarten som är aktuella i nuläget. Johanna Rantsi, som är ledamot i trafikutskottet och sjöfartspolitisk talesperson för Moderaterna lyfte ambitionen att uppnå fler svenskflaggade fartyg, fler svenska sjömän och en konkurrenskraftig och klimatsmart sjöfart.

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Trafikverket och Försvarsmakten var representerade från myndighetshåll och berättade mer om hur de på olika sätt arbetar med sjöfart.

Veckan avslutades med en genomgång av sjöfartens fokusområden: säkerhet, sjöfartsskydd och teknik, miljö och klimat samt forskning och innovation.

Missade du utbildningarna? Då kan du se inspelningarna i efterhand här.

Publicerad: 2022-12-12